Επικοινωνία

 
 
 

Κέντρο λογοθεραπείας - εργοθεραπείας Παιδί και Μάθηση

 
Τηλέφωνο: 2109883713
 
Κινητό Τηλέφωνο 6972422187