Θεραπευτικές μέθοδοι

 
Στο κέντρο μας ακολουθούμε τις εξής μεθόδους:

PECS (Picture Exchange Communication System / Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων)

Είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, που επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλες διαταραχές επικοινωνίας χωρίς λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεκτό λόγο, να αρχίσουν να επικοινωνούν. Τα παιδιά εκπαιδεύονται μέσα από τις θεραπείες, έτσι ώστε να μπορούν να πλησιάζουν και να δείχνουν την εικόνα του αντικειμένου που επιθυμούν στο άτομο με το οποίο θέλουν να επικοινωνήσουν και να την ανταλλάσουν με το επιθυμητό αντικείμενο. Αρχικά μαθαίνουν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας μόνο μια εικόνα και στη συνέχεια μαθαίνουν να συνδυάζουν εικόνες, έτσι ώστε να μάθουν διάφορες γραμματικές δομές, σημασιολογικές σχέσεις και λειτουργίες επικοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο ξεκινούν τη διαδικασία της επικοινωνίας.

TΕΑCCH (Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας)

Το TEACCH (Treatment and Εducation of Autistic and Communication Handicapped Children) στα ελληνικά μεταφράζεται: "Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας". Αποτελεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης, για παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, που ενσωματώνει παρεμβάσεις σε περιβάλλον, ημερήσιο πρόγραμμα και αντικείμενο εργασίας και επικοινωνία.

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration)

Οι αισθήσεις συνεργάζονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του ποιοι είμαστε σωματικά, πού βρισκόμαστε και τι συμβαίνει γύρω μας. Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι η βασική λειτουργία του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή αυτής της σύνθετης εικόνας. Είναι η οργάνωση των αισθητηριακών πληροφοριών. Οι αισθητηριακές εμπειρίες συμπεριλαμβάνουν την αφή, την κίνηση, την αίσθηση του σώματος στο χώρο, την οπτική αντίληψη, την ακουστική αντίληψη και την αίσθηση της βαρύτητας. Η διαδικασία του εγκεφάλου που οργανώνει και επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες ονομάζεται Αισθητηριακή Ολοκλήρωση.

Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)

Η προσέγγιση της Εντατικής Αλληλεπίδρασης στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να είναι γενικά κοινωνικό – να κατανοεί τους άλλους, να παίρνει μέρος στην αλληλεπίδραση, να απολαμβάνει τους άλλους ανθρώπους και να επιθυμεί να είναι μαζί τους. Επιπλέον, να κατανοεί τη μη λεκτική σηματοδότηση και να δίνει νόημα στη βλεμματική επαφή, τις προσωπικές εκφράσεις και τη συναισθηματική επικοινωνία.Μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία αυξάνεται η περίοδος συγκέντρωσης και προσοχής του παιδιού κατά την επικοινωνία, μαθαίνει να μοιράζεται τον προσωπικό χώρο, μαθαίνει να ρυθμίζει και να ελέγχει τη συμπεριφορά του. Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η εικόνα εαυτού του αφού τονίζονται οι δεξιότητες και οι κλίσεις του. Το παιδί νιώθει ασφαλές και άνετο μέσα στη συνεδρία αφού αυτό ουσιαστικά την καθοδηγεί.Πρόκειται για μία προσέγγιση με σημαντική αποτελεσματικότητα στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (αυτισμό) αφού στοχεύει στην καλλιέργεια εσωτερικού κινήτρου για επικοινωνία και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

ΜΑΚΑΤΟΝ

Το ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ένα σύστημα εναλλακτικής και ενισχυτικής επικοινωνίας που απευθύνεται σε άτομα με δυσκολίες στην επικοινωνία. Βασίζεται στη χρήση νοημάτων ή/και γραφικών συμβόλων λειτουργώντας όπως μια γλώσσα (το κάθε νόημα ή σύμβολο αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο/έννοια). Η χρήση του ΜΑΚΑΤΟΝ γίνεται συνοδευτικά με τον προφορικό λόγο ενισχύοντας έτσι τη λεκτική επικοινωνία. Διδακτικά έχει δύο επίπεδα, το πρώτο είναι για την κατάκτηση βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και το επόμενο για την κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης.

Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)

Είναι μία μέθοδος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Πρόκειται για κείμενα που προσφέρουν στο άτομο ακριβείς πληροφορίες για καταστάσεις και δεξιότητες που το δυσκολεύουν και περιέχουν οπτικοποιημένο υλικό. Στόχος μίας κοινωνικής ιστορίας είναι να δώσουμε στο άτομο τις πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να έχει μία βελτιωμένη κατανόηση μίας κοινωνικής κατάστασης. Η μέθοδος μπορεί να προσεγγίσει μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων όπως τα συναισθήματα, η συμπεριφορά, η φιλία, δεξιότητες παιχνιδιού κ.α.

Lidcombe – Θεραπευτικό Πρόγραμμα Πρώιμου Τραυλισμού

Το πρόγραμμα Lidcombe αποτελεί μια πρώιμη παρέμβαση στον τραυλισμό για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και ανήκει στις συμπεριφοριστικές θεραπείες. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με την καθοδήγηση του θεραπευτή, από τους γονείς. Το γεγονός ότι εφαρμόζεται μέσω παιχνιδιού την καθιστά μια μέθοδο θεραπείας μη προγραμματισμένη, έμμεση και ευχάριστη για το παιδί. Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι να καθοδηγήσει και να συμβουλεύει τους γονείς στο πώς να παρέχουν θεραπεία, πώς να παρακολουθούν και πώς να τροποποιούν το πρόγραμμα κατά την πρόοδο του παιδιού. Η δομή του προγράμματος για κάθε παιδί είναι ίδια, αλλά το κάθε πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο. Τα βασικά μέρη του προγράμματος στα οποία εκπαιδεύεται ο γονέας είναι οι μετρήσεις ομιλίας και οι τρόποι θεραπείας.

Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα (Cognitive Behaviour Drama)

Το Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα (CBD) είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δυσκολίες. Πραγματοποιείται με ομάδες παιδιών και συνδυάζει στοιχεία της θεατρικής τέχνης με θεραπευτικές μεθόδους της ψυχολογίας. Εμπλέκοντας τα παιδιά σε βιωματικές δραστηριότητες τα βοηθά να μειώσουν ή και να ξεπεράσουν τις ατομικές τους δυσχέρειες ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν την έννοια της ομάδας και τους κανόνες που αυτή διέπει. Η θεματολογία και η στοχοθεσία του προγράμματος διαμορφώνονται συνδυαστικά από τους στόχους και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Εικονογραφική Μέθοδος (Δώρα Μαυρομμάτη)


Η εικονογραφική μέθοδος είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για την διευκόλυνση της απομνημόνευσης της ορθογραφίας μέσω των εικονογραφημάτων. Πρόκειται για μία πρωτότυπη μέθοδο, η οποία διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούνται στο σχολείο. Χρησιμοποιείται σε παιδιά με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (πχ. δυσορθογραφία). Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν την ορθογραφία των λέξεων και επομένως κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη ακόμα και σε λέξεις που έχουν συστηματικά διδαχθεί. Η εικονογραφική μέθοδος βοηθά τα παιδιά αυτά να απομνημονεύσουν την ορθογραφία των λέξεων καθώς αντικαθιστά τα γράμματα με εικόνες.